Địa chỉ: Thôn Hữu Định- Quang Minh
Điện thoại: 3.676.025
 23/11/18  Chăm sóc trẻ  73
Để góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tạo ra cảnh quan môi trường xanh- sạch - đẹp giúp cho trẻ có cơ hội được tiếp xúc, khám phá và trải nghiệm với thiên nhiên 
 22/11/18  Chăm sóc trẻ  59
Đăc biệt dinh dưỡng cho trẻ trong các năm đầu đời rất quan trọng cho sự lớn mạnh về mọi mặt sau này của đứa trẻ.
 31/10/18  Hoạt động chuyên môn  62
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đồng thời thực hiện kế hoạch công tác chuyên môn tháng 10 năm 2018 của Trường Mầm non Quang Minh, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và tạo cơ hội cho giáo viên được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo ...