Địa chỉ: Thôn Hữu Định- Quang Minh
Điện thoại: 3.676.025
 23/11/18  Chăm sóc trẻ  73
Để góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tạo ra cảnh quan môi trường xanh- sạch - đẹp giúp cho trẻ có cơ hội được tiếp xúc, khám phá và trải nghiệm với thiên nhiên 
 22/11/18  Chăm sóc trẻ  59
Đăc biệt dinh dưỡng cho trẻ trong các năm đầu đời rất quan trọng cho sự lớn mạnh về mọi mặt sau này của đứa trẻ.