Địa chỉ: Thôn Hữu Định- Quang Minh
Điện thoại: 3.676.025
 28/05/18  BA CÔNG KHAI  84
Trường MN Quang Minh thực hiện ba công tháng 5 năm 2018
 06/11/17  BA CÔNG KHAI  77
Công khai các khoản thu NH 2017-2018
 11/10/17  BA CÔNG KHAI  58
Công khai quyết toán các khoản thu NH 2016-2017 và ự toán thu chi năm 2017
 11/10/17  BA CÔNG KHAI  63
Công khai thông tư 21