Địa chỉ: Thôn Hữu Định- Quang Minh
Điện thoại: 3.676.025
 28/05/18  BA CÔNG KHAI  61
Trường MN Quang Minh thực hiện ba công tháng 5 năm 2018
 06/11/17  BA CÔNG KHAI  44
Công khai các khoản thu NH 2017-2018
 11/10/17  BA CÔNG KHAI  29
Công khai quyết toán các khoản thu NH 2016-2017 và ự toán thu chi năm 2017
 11/10/17  BA CÔNG KHAI  33
Công khai thông tư 21
 11/10/17  BA CÔNG KHAI  28
Công khai theo thông tư 19,21