Địa chỉ: Thôn Hữu Định- Quang Minh
Điện thoại: 3.676.025
 10/06/20  CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  20
Vào lớp một là một bước ngoặt khá lớn trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ. Nếu không chuẩn bị tốt sẽ là một thiếu sót rất lớn, tạo một lỗ hỏng lớn khó lấp và gây nhiều khó khăn, lúng túng khi trẻ bước vào lớp một. Chính vì vậy mà việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp một được đặt ra một cách nghiêm túc và khoa ...