Địa chỉ: Thôn Hữu Định- Quang Minh
Điện thoại: 3.676.025
 10/06/20  CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  3
Vào lớp một là một bước ngoặt khá lớn trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ. Nếu không chuẩn bị tốt sẽ là một thiếu sót rất lớn, tạo một lỗ hỏng lớn khó lấp và gây nhiều khó khăn, lúng túng khi trẻ bước vào lớp một. Chính vì vậy mà việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp một được đặt ra một cách nghiêm túc và khoa ...
 20/05/20  Tin tức nhà trường  7
Do thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của trẻ kéo dài, Nhằm giúp trẻ không quên được kiến thức và các kỹ năng khi trẻ được học ở trường. 
 30/12/19  CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  24
Thực hiện kế hoạch số 14/KHQM ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Trường Mầm non Quang Minh về thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ.
 27/12/19  CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  24
Căn cứ công văn số 547/PGD&ĐT Hiệp Hòa ngày 26 tháng 9 năm 2019 về việc hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên môn năm học 2019-2020 bậc học mầm non     Thực hiện  kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn 4-5 tuổi trường Mầm non  Quang Minh về tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, định ...
 25/11/19  CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  33
Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi ...