Địa chỉ: Thôn Hữu Định- Quang Minh
Điện thoại: 3.676.025
 22/10/19  CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN  61
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của công đoàn cơ sở trường Mầm non Quang Minh về việc tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cán bộ đoàn viên công đoàn.
 13/03/19  CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN  81
Chương trình được tổ chức theo Quý sinh của Đoàn viên. Nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hoạt động của Công đoàn. Tạo niềm vui cho đoàn viên phấn khởi an tâm công tác, đoàn kết, đóng góp công sức và trí tuệ của mình cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường.
 13/03/19  CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN  87
Được sự nhất trí của Chi bộ nhà trường, 16h ngày 7 tháng 3 năm 2019 Ban chấp hành Công đoàn trường mầm non Quang Minh tổ chức kỉ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
 25/02/19  CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN  50
Trong không khí sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 109 năm ngày Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 – 8/3/2019). Sáng ngày 24 tháng 2 năm 2019, Đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Quang Minh tham gia giải Bóng chuyền hơi nữ cụm công đoàn số 2 tại nhà thi đấu Quang Bạo – Hùng Sơn – Hiệp Hòa.
 16/01/19  CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN  56
 Chương trình được tổ chức theo Quý sinh của Đoàn viên. Nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hoạt động của Công đoàn, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn  vào cuộc sống. Tạo niềm vui cho đoàn viên phấn khởi an tâm công tác, đoàn kết, đóng góp công sức và trí tuệ của mình cho sự nghiệp ...