Địa chỉ: Thôn Hữu Định- Quang Minh
Điện thoại: 3.676.025
 13/12/19  CÔNG TÁC ĐẢNG  44
Thực hiện kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 19/11/2019 của Đảng ủy xã Quang Minh về Kiểm điểm tập thể cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2019. Ngày 6/12/2019 Chi bộ trường mầm non Quang Minh tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá phân loại chất lượng đảng viên và đánh ...
 04/12/19  CÔNG TÁC ĐẢNG  58
Thực hiện kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Đảng ủy xã Quang Minh về việc chỉ đạo Đại Hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2022. Được sự nhất trí của ban thường vụ Đảng ủy xã Quang Minh, ngày 2/12/2019 chi bộ trường mầm non tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.
 19/09/19  CÔNG TÁC ĐẢNG  63
14h ngày 5 tháng 9 năm 2019 chi bộ trường Mầm non Quang Minh tổ chức họp chi bộ tháng 9 năm 2019. Dự buổi họp có đồng chí Đào Minh Dũng –Đảng Ủy viên – Phó chủ tịch HĐND –CTUBMTTQ xã và đông đủ 11/11 đảng viên trong chi bộ.
 21/08/18  CÔNG TÁC ĐẢNG  67
Chi Bộ Trường Mầm non Quang Minh long trọng tổ chức kết nạp Đảng viên cho đồng chí Hồ Thị Trang.
 23/01/18  CÔNG TÁC ĐẢNG  77
CHI BỘ TRƯỜNG MN QUANG MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2017